מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בתקנון השימוש.

מדיניות פרטיות זו היא חלק מתקנון השימוש למשתמש שלנו, והיא משולבת במסמך זה על דרך הפניה.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על ידי השימוש באתר, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם באתר מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו.

סוג המידע

החברה אוספת שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים:

  1. מידע שנאסף על ידי השימוש של המשתמש באתר, לרבות אך לא רק, מידע של שימוש מצטבר, מידע הטכני שמועבר על ידי המכשיר ממנו התחברת לאתר, כתובת IP) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו(', מידע על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן, פרטי תוסף לדפדפן, אזור זמן מקומי, תאריך ושעה של כל בקשת ביקור (כלומר כניסה ויציאה מכל עמוד אינטרנט(, העדפות שפה, האתר המפנה, סוג המכשיר (כלומר מחשב נייח, נייד, או טלפון חכם(, מערכת ההפעלה, העדפת שפה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לאתר וכד').

 

  1. מידע מזהה, לרבות אך לא רק מידע אשר מוזן ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה וכד'.

אופן איסוף מידע

  1. אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה מתחבר לאתר ו/או מתחבר לחשבון שלך, ו/או כאשר אתה מתנתק מהאתר. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון המוזנים באופן עצמאי או בעזרת שירותי צד שלישי כמפורט להלן.
  2. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP  שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

אופן השימוש במידע

החברה משתמשת במידע כמתואר במדיניות פרטיות זו.

לא ייעשה במידע כל שימוש אלא לשם יצירת קשר ו/או קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווק מטעם מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

בנוסף למטרות המנויות לעיל, המידע שאנו אוספים משמש גם למטרות הבאות:

  • להגדיר את המשתמש ולספק את השירותים שלנו;
  • לזהות ולאמת את הגישה שלכם למאפיינים מסוימים של השירותים;
  • לתקשר אתכם במטרה לעדכן אתכם בנוגע לעדכונים ולספק מידע ביחס להשקעות פוטנציאליות;
  • לבצע מחקר או לערוך ניתוחים אנונימיים בכדי לשפר את השירותים המוצעים באתר בהתאם להעדפות פרסונאליות;
  • לתמוך ולפתור בעיות באתר ושירותים המוצעים דרכו ולתקשר עם המשתמש;
  • לחקור הפרות ולאכוף את המדיניות שלנו, וכפי שנדרש כל ידי חוק, תקנה או כל רשות ממשלתית אחרת, למלא אחר כל צו הבאה או תהליך משפטי דומה או להשיב לבקשת ממשלה.

אבטחת המידע

החברה מיישמת מגוון אמצעי אבטחה מקובלים כדי לשמור על בטיחות המידע שלך. רק עובדים שצריכים לבצע עבודה מסוימת (למשל, ניהול חשבונות או שירות לקוחות) מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.

 העברת מידע

החברה הינה הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף צד ג' בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך, מלבד מידע הנדרש לצורך מסויים כמפורט במדיניות זו ובמקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להסכים לעבד את המידע הזה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

עם זאת, מידע שאינו אישי, עשוי להינתן לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום ושימושים אחרים.

החברה לא מוכרת, סוחרת, או מעבירה בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול האתר או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.

אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע, או כל מידע ששלחתם באמצעות האתר אם יש לנו סיבה להאמין בתום לב כי גילוי של מידע כזה הוא מועיל או דרוש לצורך: (1) עמידה בכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית; (2) אכיפה של המדיניות שלנו (כולל ההסכם שלנו), כולל חקירת הפרות אפשריות שלהם; (3) חקירה, גילוי, מניעה או נקיטה של צעדים הנוגעים לפעילות בלתי חוקית או עוולה כלשהי, חשד להונאה או בעיות אבטחה; (4) לבסס או לממש את זכותנו להגן על עצמנו בתביעות משפטיות; (5) למנוע פגיעה בזכויות, ברכוש ובביטחון שלנו, של המשתמשים שלנו, שלכם ושל כל צד שלישי; או (6) לצורך שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ו/או במקרה בו אנו מוצאים זאת לנכון על מנת לאכוף את זכויות הקניין רוחני או זכויות משפטיות אחרות.

 איסוף מידע על ידי צד שלישי

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע שהחברה אוספת ממשתמשי האתר. במידה ותחשפו באופן עצמאי את הפרטים שלכם לצד ג' באמצעות לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר, או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.

יובהר כי הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי באתר החברה אינה המלצה והחברה אינה אחראית על התוכן המפורסם באתרים כאמור. אתרים של צדדים שלישיים עשויים להכיל מידע או שירותים שאינו חוקיים, בלתי סבירים או שאנשים מסוימים עשויים למצוא אותם בלתי הולמים או פוגעניים. לפני השימוש באתרים ובשירותי צד שלישיים, אנו ממליצים לכם לקרוא ולהבין את התנאים וההגבלות, האחריות, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, שירותים או מוצרים.

החברה אינה אחראית למוצרים, לשירותים, או לתיאורים של אותם מוצרים או שירותים שאתם מקבלים מאתרים של צדדים שלישיים, או כלפי נהלי התוכן או הפרטיות של אתרים אלה, וכי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אף מוצר או שירות של צד שלישי כזה. כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים של צדדים שלישיים יחולו עליכם בלבד ואתם מסכימים כי החברה לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לאתרים של צדדים שלישיים אלה ובנוגע לשימוש שלכם בהם.

הסרה מרשימת תפוצה

אנחנו משתמשיםבמידע שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים, חדשות חברה מזדמנות, מידע על פרויקטים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של החברה, על מנת שלא לקבל תכנים פרסומיים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה באמצעות מקור הפניה באמצעותו פנית לחברה (לדוגמא- במידה ופנית במסרון סמס- החברה תשלח עבורך לינק הסרה במסרון חוזר).

הסכמה
באמצעות שימוש באתר, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.